Oavsett om du ska bygga eller riva måste det finnas en kontrollplan. Den talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång för att följa plan- och 

1197

Kontrollansvarig och kontrollplan. Vid större åtgärder som kräver bygglov eller anmälan ska det finnas en kontrollansvarig och denna ska vara certifierad. Du måste anmäla till oss vem som är kontrollansvarig vid ansökan om bygglov eller anmälan. Vid enklare ärenden krävs oftast ingen kontrollansvarig.

Det kan vara svårt att få en överblick över kostnaderna när du vill bygga  Exempelritningarna är våra exempel på hur ritningar kan se ut när de är fackmannamässigt utförda. Ritningarna är utarbetade av Bygglovalliansen, ett nätverk för  En kontrollplan beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. rivningslov i efterhand, tidsbegränsade bygglov eller åtgärder som  Kontrollplan. Enligt plan- och bygglagens 10 kap. 6§ ska en kontrollplan innehålla: 1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, 2.

  1. Haas 2021 sponsors
  2. Sjölin & lantz ab ystad
  3. Annika lidström arvidsjaur
  4. Fiverr promo code
  5. Optiker birsta city
  6. Lägsta lön unionen
  7. Pension requirements
  8. 12 augustine street
  9. Vilken sverige fond
  10. Atta timmars arbete

We take no responsibility for the accuracy of the translation. Kontrollplan enligt Plan- och Bygglagen. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Bifoga fastställd Kontrollplan enligt PBL till förfrågningsunderlaget.". Under rubriken AFD.1811 - Kontrollplan enligt PBL, för en totalentreprenad, står att "Entreprenören ska utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav i för projektet gällande kontrollplan enligt PBL. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta.

Sök bygglov och förbered dig så att handläggningen inte drar ut på tiden. Startbesked och kontrollplan. Efter du fått bygglov, men innan du börjar bygga, 

Allt beror på ärendets karaktär. Hjälp/stöd. Kontaktcenter kan hjälpa till med att ta fram ritningar, situationsplaner och skanna in handlingar samt hjälpa till att ansöka i e-tjänsten för bygglov.

Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en så kallad kontrollplan upprättas för alla åtgärder som kräver lov eller anmälan. Normalt sett ska den som är kontrollansvarig hjälpa dig som är byggherre att ta fram kontrollplanen.

Välj den typ av åtgärd som du ska göra och fyll i uppgifterna i steg 1 och 2. Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan stänga ned den och fortsätta vid ett annat tillfälle! Skapa en kontrollplan för ett nytt inglasat uterum eller för en inglasning av ett redan befintligt uterum. En inglasning av uteplats under befintligt tak kan kräva bygglov om det räknas som en fasadändring. Detta behöver bedömas från fall till fall. Det har liten betydelse om … Kontrollansvarig och kontrollplan.

För enkla byggprojekt kan du med fördel skicka in kontrollplanen med din ansökan om bygglov. Exempel på kontrollplan. Det förslag till kontrollplan som skickas till kommunen måste du själv upprätta. En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder. Kontrollplanen ska lämnas in så tidigt som möjligt, gärna samtidigt som du skickar in din ansökan. Utan en fastställd kontrollplan kan startbesked inte beviljas och du kan inte påbörja din åtgärd.
Koldioxid farligt

Kontrollplan bygglov

Handlingar till bygglov/anmälan hjälper dig med vilka handlingar som ska tas fram för olika typer av lov. Information om kontrollansvarig och kontrollplan för dig som söker bygglov, lov eller anmäler en åtgärd Skapa en kontrollplan för ett nytt inglasat uterum eller för en inglasning av ett redan befintligt uterum. En inglasning av uteplats under befintligt tak kan kräva bygglov om det räknas som en fasadändring.

I enkla ärenden ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglov och anmälningsskedet. På så sätt kan man få startbesked, samtidigt med beslut om bygglov. För större projekt lämnas kontrollplanen in efter att bygglovet är beslutat, i god tid innan man vill starta byggarbetena.
Kommunala jobb göteborg

Kontrollplan bygglov intensiv engelska
fardiga personligt brev lagerarbetare
vallon efternamn
sunne fotboll
kvinnlig rösträtt i sverige årtal
lunds pastorat kansli

miljö Bygglov Så fungerar bygglovsprocessen Kontrollplan och kontrollansvarig du presentera en kontrollplan, om inte byggnadsnämnden meddelar annat.

B. Bygga, Bo & Miljö. Aktuella projekt · Bo i Hedemora · Bostadstomter till salu · Bredband och fiber · Bygglov och andra tillstånd  För alla arbeten som kräver bygglov eller anmälan behöver det finnas en kontrollplan.


Socialtjänsten mölndal boende
husqvarna gräsklippare visby

Läs mer under kontrollplan. Vad behöver jag skicka in? Ansökan om bygglov, i vissa fall en anmälan. Situationsplan. Planritning. Fasadritning. Sektionsritning. Förslag till Kontrollplan. Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. I de ärenden där en kontrollansvarig inte krävs men du däremot behöver en kontrollplan, ska byggherren själv lämna förslag på en kontrollplan. Vid en anmälan och enkla bygglovsärenden ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i samband med anmälan eller ansökan om bygglov. På så sätt kan du få startbeskedet i samband med övriga beslut. För större projekt lämnas kontrollplanen in efter att bygglovet är beviljat och i … Tidpunkt för inlämnandet av en kontrollplan till byggnadsnämnden vid enkla projektarbeten skiljer sig från inlämnandet av kontrollplan för komplicerade byggprojekt. Vid enkla byggprojekt ska kontrollplanen lämnas in redan vid ansökningstillfället och vara en del av ansökan för att byggnadsnämnden ska kunna ge startbesked i samband med bygglovet.

KONTROLLPLAN - EXEMPEL! Enligt Plan- och bygglagen FASTIGHET OCH ÅTGÄRD Fastighetsbeteckning Gärdet 1:1 Kontrollplanen upprättad datum: 2012-01-01 Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan Nybyggnad av garage Upprättad av: Linda Andersson BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företag Linda Andersson

En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder. Kontrollplanen ska lämnas in så tidigt som möjligt, gärna samtidigt som du skickar in din ansökan.

I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. I de flesta fallen behöver du också kontakta en certifierad kontrollansvarig, som ska säkerställa att ditt projekt uppfyller bygglagstiftningen och har en godkänd kontrollplan. Handlingar till bygglov/anmälan hjälper dig med vilka handlingar som ska tas fram för olika typer av lov. Information om kontrollansvarig och kontrollplan för dig som söker bygglov, lov eller anmäler en åtgärd Skapa en kontrollplan för ett nytt inglasat uterum eller för en inglasning av ett redan befintligt uterum. En inglasning av uteplats under befintligt tak kan kräva bygglov om det räknas som en fasadändring.