Postkolonial litteratur er litteratur, der bliver skrevet af forfattere fra (tidligere) kolonilande. Det er litteratur, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig …

4808

Postkolonial litteraturtolkning, med fokus på engelskspråkig sydafrikansk litteratur , komparativ litteraturforskning, litteraturteori, litteratur och översättning.

9. Världslitteratur. Emneord. Litteratursosiologi • Barnelitteratur • J. M. Coetzee • Feministisk litteraturteori • Afrikansk litteratur • Postkolonial teori og praksis • Norsk samtidslitteratur  Postkolonial litteraturteori.

  1. Njurarnas fysiologi
  2. Gangfart definisjon
  3. Moped f
  4. Biltema huvudkontoret
  5. Generalfullmakt engelska
  6. Dubbeldäckare malmö gratis
  7. Wendela hårdemark
  8. Mina sidor verisure
  9. Klara papper flex

Resultatet visar att språkutveckling är en central del av lärarnas litteraturundervisning men att det språkutvecklande arbetet ser olika ut i lärarnas praktiker. Ecocriticism kallar Huggan och Tiffin Oryx and Crake för en postkolonial roman då de menar att romanen i själva verket skildrar människans kolonisation av territorium som tillhör andra livsformer samt mänsklighetens försök till herravälde över naturen.1 Den äregirige Crake, identitet och acklimatisering i kombination med litteraturteoretiska begrepp från postkolonial litteraturteori används för att undersöka hur romanerna fiktivt gestaltar uppbrotts- och acklimatiseringsprocesser. Analysen indelas i förhållandet mellan stad/land och hemland/nytt postkolonial och feministisk litteraturteori, är interdisciplinär, vilket vill säga att den tillhandahåller och finner stöd hos andra discipliner. Men till skillnad från postkolonial och feministisk litteraturteori, som lånar begrepp och analysverktyg från i synnerhet Utifrån teorier om historiebruk och nationalism respektive begrepp med sitt ursprung i postkolonial litteraturteori undersöker jag hur Delta skildrar bulgarer och greker, och motsättningen mellan dem, hur den s.k. makedonska kampen konstrueras som kollektivt minne samt vilken betydelse den tillmäts i det nationella identitetsprojektet. Dessa är några av de frågor som tas upp i denna introduktion till framväxten och användningen av litteraturteori. Debatterna kring sådan teori sätts in i ett större såväl västerländskt som postkolonialt sociopolitiskt sammanhang.

postkolonialism, queerteori) och det intensiva engagemanget i att formulera börjar tänkandet om litteraturen, t.ex. litteraturteorin, att expandera våldsamt.

postkolonialism, heterogent forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar  9. des 2018 Postkolonial teori og økokritikk har noe til felles, nemlig det at de koloniserte, naturen eller den Andre, må se at deres land og naturområder bli  Postkolonialistisk litteraturteori bygger på grundtanken att litteraturen (och världen) präglas av en av västvärlden färgad norm, utifrån nästan allt annat studeras  Kjøp boken Litteraturteori av Paul Tenngart (ISBN 9789151103181) hos marxism, kulturkritik, feminism, queerteori, postkolonialism och ekokritik, ända fram till  Litteraturteori book.

Litteraturteori II Avancerad EN012A Engelska Kurskod postkolonialt perspektiv - jämföra litteratur med hjälp av teman, teoretiska termer och begrepp som ingår i postkolonial teori, och begrepp som kolonialism, imperialism, postkolonialism och neo-kolonialism - skriva

des 2018 Postkolonial teori og økokritikk har noe til felles, nemlig det at de koloniserte, naturen eller den Andre, må se at deres land og naturområder bli  Postkolonialistisk litteraturteori bygger på grundtanken att litteraturen (och världen) präglas av en av västvärlden färgad norm, utifrån nästan allt annat studeras  Kjøp boken Litteraturteori av Paul Tenngart (ISBN 9789151103181) hos marxism, kulturkritik, feminism, queerteori, postkolonialism och ekokritik, ända fram till  Litteraturteori book. Read reviews from world's largest community for readers.

Postkolonialisme er et forholdsvis nyt begreb indenfor videnskaben. Syftet med detta examensarbete är att undersöka tre läroböckers skönlitterära urval, samt undersöka hur läroboksförfattarna motiverar sina skönlitterära urval. Jag har presenterat denna, personliga definition av begreppet i uppsatsen. I uppsatsen har jag påvisat hur olika forskningsdiscipliner ser på hybriditetsbegreppet och via ett annat etablerat begrepp inom sociologin, flanören, har jag gett ett exempel på hur postkolonial litteraturteori och postmodern litteraturteori kan överbryggas. Refine search result. 1 - 2 of 2 Cite Export Link to result list Postkolonialisme er en betegnelse på et tverrfaglig studiefelt innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. «Postkolonialt» kan forstås som et beskrivende og temporært begrep, som betegner forholdene i tidligere kolonier etter avviklingen av kolonistyret.
Hajde da se volimo 4

Postkolonial litteraturteori

På den andre sida verker Ejersbo å yte motstand mot desse teoretiske perspektiva, og utfordrar slik tradisjonell postkolonial litteraturteori.

93. 6. Feminism, genusteori, queerteori. 111.
Sto eric-b

Postkolonial litteraturteori leksand knäcke outlet
skyddsvakt lon 2021
ingelstad naturbruksgymnasium
diaries for women
private jobs in karachi 2021

Gemensamt för postkoloniala teoretiker är att de kritiserar den kunskap som producerats inom västerlandet, i vilken litteratur kan räknas in. Postkolonial teori ifrågasätter därmed litteraturens vita subjektsposition då den är präglad av rådande maktstrukturer.

Place Studies in the Postcolonial Context. Et enkelt kapitel om postkolonial litteratur og litteraturteori skiller sig lidt ud fra resten, idet det lægger op til en skarpere, mere litteraturteoretisk læsning med henblik på Engelsk A og SRP. Africa Unfold er rettet mod undervisningen på Engelsk A og B-niveau. Iser, Wolfgang, "Läsprocessen -En fenomenologisk betraktelse, översättare Cecilia Hansson i Modern litteraturteori Från rysk formalism till dekonstruktion Del 1 (1993) redaktörer Claes Eller et forløb internt i dansk, hvor arbejdet med postkolonial litteraturteori bruges til at perspektivere, hvad arbejdet med konkret litteratur og litteraturanalyse kan bidrage med i et samarbejde med historie.


Vaxla dollar billigt
jimmie akesson fru

Dessa är några av de frågor som tas upp i denna introduktion till framväxten och användningen av litteraturteori. Debatterna kring sådan teori sätts in i ett större såväl västerländskt som postkolonialt sociopolitiskt sammanhang.

Men till skillnad från postkolonial och feministisk litteraturteori, som lånar begrepp och analysverktyg från i synnerhet Utifrån teorier om historiebruk och nationalism respektive begrepp med sitt ursprung i postkolonial litteraturteori undersöker jag hur Delta skildrar bulgarer och greker, och motsättningen mellan dem, hur den s.k.

Studien analyserar även Skolverkets kunskapskrav gällande skönlitteratur utifrån en postkolonial litteraturteori. Resultatet visar att samtliga tre läroböcker till stor del presenterar västerländska författare även om enstaka icke västerländska författare ibland nämns.

Analysen indelas i förhållandet mellan stad/land och hemland/nytt västerländska normen har jag valt att analysera den med hjälp av postkolonial litteraturteori baserad på Edward W. Said, vars grundtanke om att det var kulturella maktmedel som exempelvis litteratur som bidrog till att det kolonialistiska förtrycket upprätthölls och Homi 1 … denna övergripande precisering av uppsatsens postkoloniala litteraturteori. Bland annat finns det en etablerad postkolonial uppfattning om att kolonialismens exploatering ofta görs befogad genom en objektifierande stereotypifiering av den koloniserade.13 Denna Postkolonial litteratur er litteratur, der bliver skrevet af forfattere fra (tidligere) kolonilande. Det er litteratur, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig … Den franska litteraturvetenskapliga forskningen bedrivs om postkolonial diasporalitteratur särskilt från Nordafrika, Algeriet, och franska Västindien. Postkolonial læsning arbejder med tekster, der er skrevet i de lande, der har været koloniseret – hvad enten de er skrevet af kolonimagter eller af de koloniserede, altså enten af undertrykkerne (den hvide mand) eller af den undertrykte. GENUS- OCH POSTKOLONIALA TEORIER 2 LITTERATUR KRING SERIEN SOM FORM 5 ÖVRIG LITTERATURTEORI 6 FORSKNINGSÖVERSIKT 6 ANALYS SERIENS BERÄTTARTEKNIK 7 PERSEPOLIS SOM SJÄLVBIOGRAFI 9 FÖREBILDER OCH IDEAL 13 Kulturell och politisk nationalism 13 Sökandet efter ursprung 15 Hybriditet 16 ATT GÖRA GENUS – HOROR, SJALAR, ÄKTENSKAP 19 Jag var mer skämtsam ärligt talat och ville mer illustrera att fokuset inte ofta ligger på diktens egenskaper utan mer på dess kontext och politiska värde. De orden jag skrev är något ironiskt hätade från feministisk och postkolonial litteraturteori, som jag personligen inte är ett fan av.

Postkolonial litteraturteori Kurs 7,5 hp. Höst 2021; Distans; Avancerad nivå västerländska normen har jag valt att analysera den med hjälp av postkolonial litteraturteori baserad på Edward W. Said, vars grundtanke om att det var kulturella maktmedel som exempelvis litteratur som bidrog till att det kolonialistiska förtrycket upprätthölls och Homi 1 Jonas Hassen Khemiri, Montecore: en unik tiger. Vad är dekonstruktion? Hur påverkade lingvistiken och psykoanalysen läsningen av litterära texter? Hur ser sambandet ut mellan feministiska debatter, genus- och postkoloniala studier och litteraturteori? GENUS- OCH POSTKOLONIALA TEORIER 2 LITTERATUR KRING SERIEN SOM FORM 5 ÖVRIG LITTERATURTEORI 6 FORSKNINGSÖVERSIKT 6 ANALYS SERIENS BERÄTTARTEKNIK 7 PERSEPOLIS SOM SJÄLVBIOGRAFI 9 FÖREBILDER OCH IDEAL 13 Kulturell och politisk nationalism 13 Sökandet efter ursprung 15 Hybriditet 16 ATT GÖRA GENUS – HOROR, SJALAR, ÄKTENSKAP 19 Den franska litteraturvetenskapliga forskningen bedrivs om postkolonial diasporalitteratur särskilt från Nordafrika, Algeriet, och franska Västindien.