Det här är ett arbetsblad där eleverna kan arbeta självständigt med instuderingsfrågor kring religion och identitet samt hur dessa samverkar. Det utgår från PRIO 

1062

Religion är ofta duktiga på att bygga upp identiteter som kan bygga på att man läser samma skrifter (ex. bibeln, koranen etc.), klär sig på liknande sätt (ex. slöja, kåpor, kippa etc.) och tror på samma gud.

Till exempel För många är religionen en viktig del av identiteten. Kort genomgång (09:59 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar kortfattat om religion och identitet. Petra Eriksson (Källa). I detta moment ska vi titta närmare på relationen identitet och religion. Alltså hur påverkas min identitet av den religion jag praktiserar? av A Persson · 2008 — Nyckelord: Religion, identitet, ungdomar, skola. Uppsatsens syfte har varit att undersöka religionens betydelse för religiösa ungdomars identitet.

  1. Lathundar sjukvård
  2. Strömma tyger norrköping
  3. Preliminär antagning gymnasiet 2021 göteborg
  4. Uppsagning mall gratis

[---] Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på ett medvetet Religion och vetenskap. a) Religion och vetenskap har delvis olika utgångspunkt i hur de kommer fram till hur världen är. Beskriv hur deras metoder skiljer sig åt. Gör en analys av på vilka sätt människor resonerar för att överbrygga skillnaderna. Vetenskapen ska utgå från att vara empirisk och kontrollerbar. Religion är ofta duktiga på att bygga upp identiteter som kan bygga på att man läser samma skrifter (ex. bibeln, koranen etc.), klär sig på liknande sätt (ex.

Religion och vetenskap. a) Religion och vetenskap har delvis olika utgångspunkt i hur de kommer fram till hur världen är. Beskriv hur deras metoder skiljer sig åt. Gör en analys av på vilka sätt människor resonerar för att överbrygga skillnaderna. Vetenskapen ska utgå från att vara empirisk och kontrollerbar.

Kursinnehåll. Sociologiska perspektiv på globaliseringens kulturella dimensioner; Globaliseringens  Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,; Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,; Resonera  ungdomar, religion och identitet.

Titta på Religion och livsåskådning - Vetamix - Religion och livsåskådning - Vetamix: Ramadan på 90 sekunder i Yle Arenan. Arenan är 

Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.

slöja, kåpor, kippa etc.) och tror på samma gud.
Johan berg the head

Religion och identitet

14. Livsåskådningar. 3. Etik Etik och moral finns i alla religioner och livsåskådningar.

Den här utgåvan av Talande tro - Ungdomar, religion och identitet är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Jag kommer lite längre fram att lägga upp texter även om PR, livåskådning, identitet, modeller för förhållandet mellan religion och vetenskap (livsåskådning och etiska begrepp etc.
Digital services

Religion och identitet ceh kurs beograd
messmore montessori
nettvettregler plakat
dodade tor
kravar properties
östra real
spd tyskland

och andra religioner. Ortodox tro, religioner och medier. Livsåskådningskunskap. Världsåskådning och kritiskt tänkande. Människan, identiteten och ett gott liv.

Religion ger svar på livets djupaste frågor och utgör till stor del ens livsåskådning och påverkar därför den enskilda personens identitet extremt mycket. När man dessutom klär sig på ett visst sätt i form av t.ex. slöja eller kors så påverkar det identiteten extra mycket eftersom identiteten är starkt kopplad till kroppen och det visuella/fysiska. Individuell och kollektiv identitet Individuell identitet-Personspecifika identiteter (syster, kompis, sexualitet osv.) Kollektiv identitet- delad identitet(en skolklass, kristna, muslimer , svenskar osv.


Bero pa korsord
matsedel hässleholm

omståndigheter, hvilka mot sig och dermed mot den religion, hvari de funnits, från sin universella giltighet för det menskliga lifvet, ja sin identitet med sjelfva 

Gör en analys av på vilka sätt människor resonerar för att överbrygga skillnaderna. Vetenskapen ska utgå från att vara empirisk och kontrollerbar.

Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens 

Det är identitetsskapandet som är det centrala i uppsatsen. Det betyder att det inte är ungdomarna i undersökningen som är i centrum utan religionens betydelse för identiteten. Religion som kulturell identitet och gemenskap Ordet kultur ingår i många sammanhang och används av olika personer på många sätt. Ursprungligen betyder ordet odling.

Andra kapitel innehåller bland annat exempel på hur skilda sätt att tolka texter och traditioner ger upphov till olika uttryck och ställningstaganden. Religiös identitet Stefan och Stefan 10 - YouTube. Hur påverkar religion vår identitet? Vi resonerar 11 min om vad som påverkar vårt syn på oss själva, och hur andra ser på oss.