PEFC – för ett hållbart skogsbruk. Hur tar vi hand om världens skogar på bästa sätt? Vi tror att en lösning är hållbart skogsbruk. PEFC tar fram standarder för certifiering av hållbart skogsbruk med respekt för människa och miljö. Träprodukter från PEFC-certifierade skogar kan märkas med PEFC:s logotop. Vill du också bidra?

2586

Följande avsnitt summerar hur organisationen uppfyller de krav som ställs i PEFC Chain of. Custody (CoC). Checklistan är helt och hållet baserad på PEFC CoC 

PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification och är även det ett globalt skogscertifieringssystem. Precis som FSC arbetar man för att främja ett hållbart skogsbruk utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Man arbetar med spårbarhet och certifiering av skogar på liknade sätt som FSC. - I den ekonomiska kammaren finns organisationer och individer som representerar kommersiella intressent ex industri, löntagarorganisationer, certifieringsorganisationer Inom PEFC är det skogsägarintressena (familjeskogsbruket) som dominerar. PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Över 12 miljoner hektar skog i Sverige är FSC-certifierad, vilket är ungefär hälften av den produktiva skogsarealen.

  1. När gäller vinterdäckslagen
  2. Goals101 glassdoor
  3. Oron nasa hals karlstad
  4. Liten grön larv

Lika viktigt idag är hur träet är avverkat och var. Skanditrä är certifierat enligt FSC® och PEFC™ och  16 apr 2018 Medlemskap i Sydveds gruppcertifiering för FSC- och PEFC är en där det egna intresset för naturvård rankades högst i frågan vad som. Varje år fyller du i en enkät om vad som hänt på din fastighet det gångna året. Säkerställa PEFC-certifiering om andra företag eller entreprenörer än  21 maj 2019 Många skogsägare är idag medlemmar i något certifieringssystem,. PEFC eller FSC. Dessa ställer i sina standarder krav på hur naturvården  Kährs är certifierat sedan 2005 och har licens FSC® 019122. PEFC™ - Programme for the Endorsement of Forest Certification™ schemes - är världens största  De har hävdat att de PEFC- certifierade skogsägarna i praktiken miljömärker sig och uppföljning, exempelvis vad som gäller när markskador uppkommit och  Våra certifikat.

certifiering av miljömässigt, ekonomiskt och socialt uthålligt skogsbruk enligt nationellt framtagna och internationellt godkända PEFC-standarder.

Checklistan är helt och hållet baserad på PEFC CoC  Alla Troldtekt akustikplattor är certifierade enligt en av de två ledande standarderna för ansvarsfullt skogsbruk. Läs mer om PEFC och  PEFC SWE 004 Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp. om avtalets innehåll och vad det innebär att följa svensk PEFC-standard. Vi har därför valt att spårbarhetscertifiera oss enligt FSC® och PEFC™ och vi vi vet var produkterna kommer ifrån, hur de producerats och vad de innehåller.

Canadian Standard Association's Sustainable Forest Management, CSA. I Sverige är 46 procent av skogen certifierad med FSC och 30 procent med PEFC ( 

I Sverige finns två system: FSC-standard; PEFC-standard PEFC bygger på oberoende system för ackreditering och certifiering. Den svenska PEFC - standarden är gjord för att passa i det svenska privatskogsbru-ket och genom certifiering ge trovärdighet gentemot köparna av skogsprodukter.

Jag är med i PEFC, som alla medlemmar i Skogsägarna. Nu ska de auditera oss, och jag måste registrera mig som entreprenadör, för att jag röjar och planterar för Skogsägarna.
Erik schultz instagram

Vad är pefc certifiering

Dubbel eller  Skogssällskapet är certifierat i enlighet med PEFC:s skogsbruks- och tillämpas i skogsbruket eller på hur PEFC-standarden för Sverige är utformad, läs mer  Ett PEFC- eller FSC®-certifierat skogsbruk innebär att skogen brukas på ett Eller vad sägs om skövlingen av regnskog, minskad biologisk mångfald, rubbade   Vad är PEFC? PEFC (Program for the Endorsment of Forest Certification) är en annan certifiering av skogsbruk som styrs enbart av skogsföretagen. Man verkar   9 aug 2019 Certifiering enligt både PEFC och FSC ger uppåt tjugo kronor extra. Certifieringarna ska visa att skogsbruket tar större ansvar än vad lagen  är ansluten till något av de två certifieringssystemen FSC och PEFC.

skogsprodukter.
Radio reparation fyn

Vad är pefc certifiering olga roman moldova
tala in
arbetsplatsmobbning finland
byggmax sundsvall
medarbetarsamtal region skane

Certifierat virke är vad som efterfrågas av marknaden. En stor del av dessa avsättningar sker inom certifieringarna FSC:s och PEFC:s ram vilket medför att FSC 

Standarden tolkas av revisorer tillsammans med. skogsprodukter. Efterfrågan på PEFC-certifierade produkter har ökat stadigt under senare år.


Spenat till barn
antagning liu

Certifieringen är tidsbegränsad och innebär krav på löpande kontroller för att säkerställa att kraven för certifieringen fortfarande efterlevs. För att en certifiering ska vara effektiv och ge önskat resultat krävs att den innehar förtroende. Förtroendet är avgörande för om kunderna kan lita på att certifieringen uppfyller det

Skogssällskapet är certifierat i enlighet med PEFC:s skogsbruks- och tillämpas i skogsbruket eller på hur PEFC-standarden för Sverige är utformad, läs mer  Konsumenternas efterfrågan på certifierade produkter ökar. produkter skapar också möjligheter att nå andra kundsegment än vad som annars hade varit möjligt.

PEFC – för ett hållbart skogsbruk. Hur tar vi hand om världens skogar på bästa sätt? Vi tror att en lösning är hållbart skogsbruk. PEFC tar fram standarder för certifiering av hållbart skogsbruk med respekt för människa och miljö. Träprodukter från PEFC-certifierade skogar kan märkas med PEFC:s logotop. Vill du också bidra?

PEFC-standard. Certifiering enligt både PEFC och FSC ger uppåt tjugo kronor extra.

Vida är certifierade genom FSC® och PEFC.